Audity a inspekce FVE

Audity a inspekce FVE

Stanoví maximální výrobní kapacitu solární elektrárny a jak jí dosáhnout

Většina fotovoltaických elektráren (FVE) nedosahuje svého výrobního potenciálu, rozdíl mezi skutečnou výrobou a kapacitou zařízení při daném osvitu je běžně kolem 20%. Nejčastější příčinou jsou chyby při výstavbě solární instalace nebo provozování a údržbě fotovoltaické elektrárny. Předmětem auditů a inspekcí je určit maximální výrobní kapacitu FVE, odhalit příčiny nižší výroby a doporučit rentabilní opatření ke zvýšení výkonu. Ke zpracování auditů využíváme termovizní měření, pyranometr, měření V-A charakteristik jednotlivých modulů a stringů, METREL MI 3108 EUROTEST PV PRO pro měření solárních a elektrických parametrů. Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány pomocí speciálního SW řešení na platformě Domat, které bylo upraveno pro účely Photon Energy Operations.

Standardně poskytované audity:

  • Inspekce technického stavu FVE (základní): účelem inspekce je identifikovat pochybení při výstavbě a údržbě FVE a doporučit provozovateli konkrétní kroky k nápravě a adekvátní postup další údržby solární elektrárny
  • Inspekce technického stavu FVE (s proměřením reprezentativního počtu komponentů): účelem inspekce je prověřit funkčnost klíčových komponentů solární elektrárny proměřením reprezentativního počtu a v případě závady nebo snížené funkčnosti doporučit provozovateli FVE konkrétní kroky k nápravě
  • Inspekce technického stavu FVE (s proměřením nastringování všech panelů): účelem inspekce je zejména ověřit funkčnost a zapojení všech solárních panelů na elektrárně, a to v souladu s projektovou dokumentací. V případě závady nebo snížené funkčnosti jsou provozovateli FVE doporučeny konkrétní kroky k nápravě.
  • Analýza výroby fotovoltaické elektrárny: předmětem auditu je určit maximální výrobní kapacitu FVE, zjistit rozdíly oproti skutečným hodnotám výroby a doporučit možná opatření ke zlepšení hodnot výroby solární elektrárny.

Mám zájem o služby Photon Energy Operations.