Kariéra

V současné době hledáme nové kolegy na následující volné pozice:

Další volné pozice naleznete na webu Photon Energy Group.

 

Zásady zpracování osobních údajů – CV

1.  Správce osobních údajů
Společnost Photon Energy N.V., se sídlem Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam 1083 HN, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel), číslo v obchodním rejstříku: 51447126, daňové identifikační číslo: NL850020827B01 nebo Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o., se sídlem Praha 2, Uruguayská 380/17, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160078, IČ: 29015367 nebo jiná ze společností skupiny Photon Energy uvedená v příslušné nabídce pracovní pozice, je správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).  

2.  Zpracování osobních údajů
V rámci výběrových řízení zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, fotografie, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či další osobní údaje, které uvedete do Vámi zaslaného životopisu a/nebo motivačního dopisu, a to za účelem výběrového řízení uchazeče o pracovní pozici a jeho případného kontaktování (dále jen „Osobní údaje“). 

V případě, že s Vámi nebude uzavřena pracovní či jiná smlouva, budou Vaše Osobní údaje smazány. 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat i po ukončení výběrového řízení pouze jestli nám k tomu udělíte souhlas. V opačném případě Vaše Osobní údaje vymažeme. 

3.  Doba zpracování Osobních údajů
Právním důvodem zpracování Vašich Osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Osobní údaje uchazečů zpracováváme do doby výběru vítězného uchazeče, popř. po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním. U vítězného uchazeče zpracováváme jeho Osobní údaje dále na základě dalších právních důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 Nařízení, zejména písm. b) (pracovní smlouva) a písm. c) (zákonné povinnosti zaměstnavatele) a to po dobu trvání jednotlivých právních důvodů. Po jejich uplynutí osobní údaje vymažeme. 

4.  Práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů máte právo na: 

 • informace, zejména jaké Osobní údaje zpracováváme,
 • přístup k Osobním údajům,
 • opravu Osobních údajů,
 • výmaz Osobních údajů,
 • omezení zpracování Osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Výše uvedené máte právo uplatnit v písemné formě na výše uvedené sídlo jednoho ze správců nebo prostřednictvím e-mailu . Naši reakci, případně informaci o přijatých opatřeních, Vám poskytneme co nejdříve od obdržení Vaší žádosti. 

Plné znění Zásad ochrany Osobních údajů naleznete zde.

Loading...

Quicklinks

  Loading...

  Quicklinks