Legislativní a ekonomické poradenství

Poradenství

Tým právníků se stará o sledování aktuálně platné legislativy. Garantujeme, že fotovoltaická elektrárna je provozována a spravovaná v souladu s aktuálně platnou legislativou a normami. Součástí práce Photon Energy je systematická optimalizace investice – výkonnosti zařízení, jeho technického stavu, ale také pojištění, či podmínek prodeje elektřiny.

  • Sledování aktuální legislativy a norem
  • Zajištění provozu FVE v souladu s platnými předpisy
  • Sledování trhu s elektřinou a maximalizace výnosu z prodeje elektřiny
  • Zkušenosti s vyřešenými právními konflikty
  • Optimalizace financování projektu
  • Optimalizace pojistných smluv

Mám zájem o služby Photon Energy Operations.