Politika kvality a životního prostředí

Zajištění kvalitních služeb

  • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky služeb v oblasti fotovoltaických elektráren
  • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým partnerem
  • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
  • Naším závazkem je neustálé zlepšování systému kvality

Životní prostředí

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

  • Zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
  • Zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
  • Sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

 

Politika kvality a životního prostředí je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.