Preventivní údržba

Preventivní údržba

Zabýváme se studiem problematiky Smart operations – správného provozu a servisu FVE. Vybudovali jsme specifické know-how, jak minimalizovat ekonomické ztráty v průběhu životnosti solární elektrárny díky včasné identifikaci a předcházení problémům. Nabyté zkušenosti s úspěchem realizujeme na vlastním portfoliu 26 MWp a externě nabízíme dalším 100+ MWp.

  • Odborné posouzení stavu FVE
  • Následné individuální nastavení programu preventivní údržby
  • Prevence nebo minimalizace výskytu poruch na FVE
  • Zapříčinění drahých oprav odhaleno včasnou diagnostikou byť drobných závad
  • Zajištění instalace v provozuschopném stavu při minimálních nákladech
  • Umožnění nadstandardní garance provozuschopnosti
  • Akceptováni našich garancí v bankovním sektoru

bill_render_cz_copy_age.jpg

Mám zájem o služby Photon Energy Operations.

 

 

Photon Energy Operations > Preventivní údržba