Správný provoz FVE

Technik Photon Energy Operations při údržbě solární elektrárny
Technik Photon Energy Operations při údržbě solární elektrárny

Správný provoz a servis FVE

Přístup k provozování fotovoltaických elektráren založený na preventivní péči s cílem:

  • optimalizovat hodnotu investice po celou dobu životnosti solární elektrárny
  • minimalizovat výpadky zařízení díky včasné identifikaci a předcházení problémům
  • maximalizovat provozuschopnost FVE a optimalizovat jeho životnost
  • optimalizovat výrobu fotovoltaické elektrárny, aby co nejvěrněji kopírovala její výrobní kapacitu

Smart operations je přístup k servisu FVE, který klade důraz na preventivní a průběžnou péči s cílem předcházet poruchám a minimalizovat tak možné výpadky výroby a dopady na životnost zařízení. Harmonogram preventivní péče je nastaven vždy individuálně pro každou instalaci v závislosti na jejím technickém stavu a použitých technologiích. Nedílnou součástí Smart Operations je průběžná a hloubková analýza výkonu jednotlivých prvků solární elektrárny, přičemž změny chování signalizují budoucí poruchy.

Základem smart operations je:

  • systém preventivní péče přizpůsobený individuálně každé fotovoltaické elektrárně s ohledem na kvalitu její výstavby
  • systém servisní péče o FVE individuálně nastavený s ohledem na kvalitu komponentů, jejich provozuschopnost a riziko poruchovosti
  • kontinuální monitoring solární elektrárny primárně určený pro nastavení optimálního servisu FVE
  • systém optimalizace výkonu efektivní investice do modernizace fotovoltaické elektrárny za účelem zvýšení jejího výkonu nebo životnosti

 Mám zájem o služby Photon Energy Operations.

Photon Energy Operations > OLD Servis FVE