String Monitoring Unit

String Monitoring Unit

Photon Energy Operations příchází s možností, jak vybavit FVE string monitoringem, který nevyžaduje komplikované stavební práce, a zvyšuje odolnost proti indukované statické elektřině. Díky nízké spotřebě energie a okamžitému zjištění poruchy se investice rychle vrátí.

Na rozdíl od FVE s decentrálními střídači, není u FVE s centrálními střídači monitoring výroby na úrovni jednotlivých stringů běžným standardem.

Systém modulárního měření stringů je podle Photon Energy Operations kompatibilní s takřka všemi střídači, jako jsou Satcon, Siemens, SMA, Solarmax, LTI, aj.

Díky velice nízké spotřebě energie (méně než 6 watů) a okamžitému zjištění poruchy byť jen jediného panelu na celé elektrárně se investice do systému rychle vrátí. V České republice vyráběný systém, má rozlišení 0.04 ampéru a měřící rozsah ±10 ampér na string do úrovně proudu max. 20A s přesností měření 1 procento.

Loading...

OLD Centrální střídače

  • String Monitoring Unit
Loading...

OLD Centrální střídače

  • String Monitoring Unit