Tiráž

Odkaz na ochranu osobních údajů, kontakty a údaje o podniku

Údaje o podniku
Photon Energy Operations NV
Barbara Strozzilaan 201
Amsterdam 1083 HN
Nizozemsko
 

Zapsané v obchodním rejstříku nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel)

Číslo v obchodním rejstříku: 55558089
Daňové identifikační číslo: NL851763765B01
 
T + 31 624 699 329 
 

www.photonenergyoperations.cz

Odkaz na ochranu osobních údajů

1. Shromažďování, zpracování a využívání osobních dat
Osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze v rámci právních předpisů a jen pokud je to z technických důvodů nezbytně nutné. Osobními údaji jsou ve smyslu spolkového Zákona o ochraně osobních údajů jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určené či určitelné fyzické osoby. Při každém přístupu na naší internetovou stránku jsou nám zprostředkovány užívací údaje a jsou uloženy do protokolových souborů. Tato data jsou: IP-adresa, zhlédnuté stránky, datum a čas zhlédnutí, referrer-URL. Tato data jsou uložena výhradně pro statistické účely v anonymní formě s cílem optimalizovat webové stránky.

2. Předávání osobních údajů třetím stranám
Nedojde k žádnému neautorizovanému předávání osobních údajů a informací třetím stranám. Shromážděné údaje se předávají výhradně firmě Photon Energy Group nebo státním orgánům, pokud jsme k tomu na základě zákonných předpisů nebo úředních nařízení zavázáni.

3. Užívání Cookies
Takzvané cookies se používájí k optimalizaci webových stránek.  Cookie je textový soubor, který se buď dočasně uloží v operační paměti („session cookie“) nebo je uložen na pevném disku („stálé cookie“). Cookies obsahují např. informace o dosavadních přístupech uživatele na příslušné servery popř. o tom, jaké nabídky byly doposud shlédnuty. Uživatel má kdykoliv možnost zabránit ukládání cookies. Zpravidla se to děje odpovídajícím nastavením v prohlížeči nebo dalšími programy. Podrobnosti vyhledejte ve funkci „nápověda“ prohlížeče, který používáte.

4. Využití služby Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží do vašeho počítače a které umožňují analýzu způsobu vašeho užívání webové stránky. Informace, které cookie o užívání této webové stránky vytvoří, se zpravidla přenesou a uloží na server společnosti Google v USA. V rámci členských států Evropské Unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru společnost Google zkrátí, v případě aktivace IP- anonymizace na této webové stránce, vaší IP-adresu. Pouze ve výjimečných případech je přenesena celá IP-adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na příkaz provozovatele této webové stránky využije Google tyto informace k vyhodnocování užívání webové stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webové stránky a  internetu vůbec. IP-adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s dalšími údaji, které má Google k dispozici. Můžete zabránit uložení cookies volbou v příslušném nastavení programu ve vašem prohlížeči; upozorňujeme avšak, že v tomto případě nebudete možná schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit podchycování údajů společností Google, vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se na způsob využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat společností Google, stažením a instalací pluginu v prohlížeči, dostupného pod následujícím odkazem.

5. Informace o uložených údajích
Uživatel má právo, požadovat kdykoliv informaci o údajích, které jsou o jeho osobě uloženy, o jejich původu, důvodu uložení a o příjemcích, kterým byly poskytnuty. Tato informace je bezplatná a poskytuje se písemnou formou. Informace může být na žádost uživatele poskytnuta také elektronicky. 

Žádost o poskytnutí informace musí mít písemnou formu a musí být vlastnoručně podepsaná a zaslaná na Photon Energy Operations NV, Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam, 1083 HN, Nizozemsko. Na stejné adrese může uživatel v rámci zákonných předpisů kdykoliv požadovat opravu, blokování  nebo výmaz jeho uložených dat.

Disclaimer

1. Omezení odpovědnosti
Ačkoliv sestavujeme webové stránky  s nejvyšší mírou odpovědnosti, nepřebíráme žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost uveřejněních obsahů. Využití obsahů webové stránky probíhá na vlastní nebezpečí. Prostřednictvím využívání webové stránky nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a firmou Photon Energy Group.

2. Externí odkazy
V případě, že webová stránka obsahuje propojení s webovými stránkami třetích („externí odkazy“), podléhají tyto odpovědnosti příslušných provozovatelů. V době propojení nebyla známa žádná porušení práva. Nemáme žádný vliv na aktuální ani budoucí vzhled a obsah propojených stránek. V žádném případě si neosvojujeme, obsahy, které jsou obsaženy v odkaze. Jakmile se dozvíme o porušení práva na propojených stránkách, budou dotyčné stránky okamžitě odstraněny.

Autorská práva a práva související s právem autorským

Obsahy, uveřejněné na této webové stránce podléhají ochraně autorských práv. Každé nepovolené použití vyžaduje předchozí písemné svolení Photon Energy Operations NV nebo příslušného držitele práv.

Rychlé odkazy

načítám...

Kariéra

Slovník

Monitoring login

Photon Energy Group

Poptávka

Mám zájem o služby

Kalendář

Duben

Kontrola dotažení proudových svorek.
Kontrola kamerového systému a systému elektronického zabezpečení (EZS).

Kompletní kalendář preventivní údržby (pdf)

NOVINKY

5. prosince 2017
Photon Energy bude spravovat další dvě FVE o celkovém výkonu 4,3 MWp

3. října 2017
Photon Energy získala pod správu FVE o výkonu více než 7,5 MWp

17. července 2017
Photon Energy přidává 3,5 MWp do svého českého O&M portfolia

Všechny novinky >> 

Partneři

 

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.

Rychlé odkazy

načítám...

Kariéra

Slovník

Monitoring login

Photon Energy Group

Poptávka

Mám zájem o služby

Kalendář

Duben

Kontrola dotažení proudových svorek.
Kontrola kamerového systému a systému elektronického zabezpečení (EZS).

Kompletní kalendář preventivní údržby (pdf)

NOVINKY

5. prosince 2017
Photon Energy bude spravovat další dvě FVE o celkovém výkonu 4,3 MWp

3. října 2017
Photon Energy získala pod správu FVE o výkonu více než 7,5 MWp

17. července 2017
Photon Energy přidává 3,5 MWp do svého českého O&M portfolia

Všechny novinky >> 

Partneři

 

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.